Guru Parampare


SI.No. Name of Pontiff Aradhana Vrundavana Place
1
Sri Ananda Tirtha Maagha Shuddha Navami Badarikashrama
2
Sri Narasimha Tirtha Chaitra Shuddha Panchami Bhagirathi
3
Sri Kamalekshana Tirtha Vaishaakha Shuddha Dwadashi  
4
Sri Ramachandra Tirtha   Ayodhya
5
Sri Vidyadhisha Tirtha   Dwaraka
6
Sri Vishvapati Tirtha   Godavari Teera
7
Sri Vishvesha Tirtha   Vrundavana
8
Sri Vedanidhi Tirtha   Moola Kaveri Teera
9
Sri Vedaraja Tirtha   Ramasetu
10
Sri Vidyamurthi Tirtha   Nammatuve
11
Sri Vaikuntharaja Tirtha   Teertharajapura
12
Sri Vishvaraja Tirtha   Talakalada Mutt
13
Sri Vedagarbha Tirtha   Pajaka
14
Sri Hiranyagarbha Tirtha   Pajaka
15
Sri Vishvadhisha Tirtha    
16
Sri Vishvavallabha Tirtha   Ramasetu
17
Sri Vishvendra Tirtha   Shoorpali
18
Sri Vedapathi Tirtha   Dharmapuri
19
Sri Vadindra Tirtha   Pajaka
20
Sri Vidyapathi Tirtha   Admaru
21
Sri Vibudhapati Tirtha   Admaru
22
Sri Vedavallabha Tirtha   Admaru
23
Sri Vedavandya Tirtha   Admaru
24
Sri Vidyesha Tirtha   Udupi
25
Sri Vibudhavallabha tirtha   Udupi
26
Sri Vibudhavandya Tirtha   Admaru
27
Sri Vibudhavarya Tirtha   Udupi
28
Sri Vibudhendra Tirtha   Udupi
29
Sri Vibudhadhiraja Tirtha   Admaru
30
Sri Vibudhapriya Tirtha Chaitra Bahula Chaturdashi Ghatikachala
31
Sri Vibudhamanya Tirtha Ashadha Shuddha Ashtami Admaru
32
Sri Vibudhesha Tirtha Ashwija Shuddha Ekadashi

Admaru

33
Sri Vishvapriya Tirtha
(Present Peetadhipati)
   
34
Sri Ishapriya Tirtha
(Junior Swamiji)
   

 


Seva by Padmanabha.K.V
Designed by SBD